شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+
  • FaceBook
  • Instagram
  • FaceBook

مهندسی

بیش از دو دهه تجربه در ارائه خدمات مهندسی به بخش های مختلف صنعتی، گرما الکتریک را به شرکتی نام آشنا در این حوزه بدل کرده است. مهندسی پایه و دقیق طرح ها در کنار برآورد های لازم جهت ساخت و راه اندازی کامل یک واحد تولیدی، از خدمات کلیدی است که به مشتریان ارائه می شود.
ساخت دستگاه و راه اندازی خطوط
تمرکز بر طراحی و ساخت دستگاه های کلیدی صنایع غذایی، کشاورزی و تولید خوراک حیوانات یکی از اصلی ترین حوزه های فعالیت ما بوده که در این بخش با سنجش ظرفیت تولید و نیاز مشتری، اقدام به ساخت دستگاه و راه اندازی خطوط تولید می نماییم.
خدمات EPC
مهندسی، تدارکات و ساخت، از شناخته شده ترین نوع قرار داد ها و خدماتی است که برای سرمایه گذاران نیز محبوب است. در این نوع از قرار داد ها پس از مطالعات اولیه، با برنامه ریزی و بلوک بندی پروژه، انواع فرایند های مهندسی برای ساخت و راه اندازی یک واحد صنعتی بکار گرفته می شود. گرما الکتریک با ارائه خدمات گوناگون مهندسی و پشتیبانی بخش های مختلف، نیاز سرمایه گذاران در ساخت کارخانه، واردات دستگاه و راه اندازی خط تولید را برآورده می سازد.