شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+
  • FaceBook
  • Instagram
  • FaceBook

درباره ما

راهکارهای جهانی برای صنایع داخلی

گرما الکتریک با تکیه بر تجربه ی بیش از سی سال فعالیت صنعتی و دانشگاهی بنیانگذارانش در سال 1382 باسرمایه گذاری کامل بخش خصوصی شروع به فعالیت نمود. پروژه های اولیه گرما الکتریک بر چند حوزه ی مورد تقاضای بازار متمرکز گردید. در این میان می توان به خشک کن های بزرگ صنعتی انواع غلات و سیستم های تهویه ی صنعتی اشاره نمود. دانش علمی و تجربه عملیاتی همراه با خوشنامی این مجموعه و مسؤلیت پذیری در پروژه های واقعی، بسیار زود ما را به مرجع بررسی و ارايه ی راهکارهای اجرایی در مسائل صنعتی جاری با بهره گیری از راهکارهایی مبتکرانه تبدیل نمود.در مسیر توسعه مستمر؛ گرما الکتریک همواره مهمترین دارایی های خود را نه امکانات صنعتی و مالی، بلکه اعتماد مشتریان و سرمایه های انسانی خود دانسته است. در این راستا حفظ منافع بلند مدت ذی نفعان حتی در شرایط تضاد با منافع کوتاه مدت سازمان از اصول پایه مدیریت این مجموعه بوده است. در سال های بعد با توجه به نیازهای بازار، فعالیت ها، تولیدات و خدمات گرما الکتریک به حوزه های دیگری نظیر خطوط تولید خوراک دام، طیور و آبزیان گسترش یافت و در طول یک دهه به مجموعه ای پیشتاز در عرصه ی ملی تبدیل گردید. استانداردهای سخت گیرانه مهندسی و مشتری مداری مستمر در داخل سازمان و بطور همزمان تمرکز بر جذب و توانمندسازی منابع انسانی، ما را به شریکی قابل اطمینان برای برترین شرکت های بین المللی در این عرصه تبدیل نمود.

بطور یقین ارتباطات عمیق صنعتی و تجاری گرما الکتریک با شرکای بین المللی امکان ارائه ی گستره ی متنوعی از محصولات را با توجه به نیازهای مختلف بازار فراهم نمود که بدون پشتوانه و حمایت مشتریان داخلی مان امکانپذیر نبود. در کنار محصولات متنوع داخلی و خارجی - توسعه ی مستمر روابط تجاری با شرکای بین المللی - امکان پاسخگویی به نیازهای خاص بازار را از سوی گرما الکتریک فراهم نمود و از جمله می توان به اجرای پروژه های متعدد تولید خوراک اکسترود آبزیان اشاره نمود که ما را به مرجع داخلی در این زمینه تبدیل نمود. در سال 1394 پس از مدت ها مذاکرات تجاری و فنی طرفین و پس از پایان تحریم های بین المللی مجموعه گرما الکتریک بعنوان نماینده رسمی Andritz Feed & Biofuel دانمارک انتخاب گردید و با توسعه ی همکاری هایمان با Andritz بعنوان شرکتی بین المللی و پیشرو در حوزه های مختلف ماشین سازی فصل جدیدی از ارائه ی خدمات در سطح بین المللی را آغاز نموده ایم. در حال حاضر گرما الکتریک با توسعه ی مشارکت خود در زمینه ی پروژه های فرآیندی با شرکای طراز اول بین المللی در صدد ارائه محصولاتی نو آورانه در راستای پاسخگویی به نیاز صنایع داخلی در حوزه های مختلف کشاورزی و صنایع غذایی و مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی است.