شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+

تماس با ما

موقعیت ما

آدرس ما

تهران

دفتر تهران: خیابان سعادت آباد، خیابان دشت بهشت، خیابان گلستان، پلاک۱، واحد۱۱
کارخانه: آمل، شهرک صنعتی امام زاده عبدالله، فاز ۲، صنعت ۲


۴۴۲۰۴۲۰۳-۶ (۱۱) ۹۸+

۲۶۷۶۷۰۳(۱۱) ۹۸+

۴۴۲۰۴۲۶۴ (۱۱) ۹۸+

شنبه تا چهارشنبه : ۱۷-۸

پنج شنبه : ۱۲:۳۰-۸


info@garmaelectric.ir

www.garmaelectric.ir