شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+
  • FaceBook
  • Instagram
  • FaceBook

تماس با ما

موقعیت ما

آدرس ما

تهران

دفتر تهران: خیابان سعادت آباد، خیابان دشت بهشت، خیابان گلستان، پلاک۱، واحد۱۱
کارخانه: آمل، شهرک صنعتی امام زاده عبدالله، فاز ۲، صنعت ۲


۴۴۲۰۴۲۰۳-۶ (۱۱) ۹۸+

۲۶۷۶٥۷۰۳(٢١) ۹۸+

۴۴۲۰۴۲۶۴ (۱۱) ۹۸+

شنبه تا چهارشنبه : ۱۷-۸

پنج شنبه : ۱۲:۳۰-۸


info@garmaelectric.ir

www.garmaelectric.ir